Dominika Kolorza | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Tag Archives: Dominika Kolorza

Jest porozumienie górników.

Jest porozumienie górników.

Przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) i delegacji rządowej – w obecności pani premier Ewy Kopacz – podpisali porozumienie dotyczące warunków restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA (KW). Nie będzie likwidacji kopalń. Nie będzie też odpraw dla pracowników dołowych, bo wszyscy zachowają pracę. Akt podpisania porozumienia przez pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka i

Top