Jest porozumienie górników. | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Jest porozumienie górników.

Przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) i delegacji rządowej – w obecności pani premier Ewy Kopacz – podpisali porozumienie dotyczące warunków restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA (KW). Nie będzie likwidacji kopalń. Nie będzie też odpraw dla pracowników dołowych, bo wszyscy zachowają pracę.

Akt podpisania porozumienia przez pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka i reprezentującego MKPS przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Dominika Kolorza kończy masowe protesty, które trwały od 7 stycznia i objęły niemal wszystkie polskie kopalnie oraz miasta, gdzie znajdują się zakłady przewidziane wcześniej do likwidacji.

Ustalono, że:
– tzw. kopalnie rybnickie – KWK „Chwałowice”, KWK „Jankowice”, KWK „Marcel” i KWK „Rydułtowy-Anna” – zostaną sprzedane do spółki celowej utworzonej przez Węglokoks,
– bezpośrednio do spółki Węglokoks Kraj trafi Ruch „Bobrek” (z KWK „Bobrek-Centrum”) i KWK „Piekary”,
– Ruch „Centrum” (z KWK „Bobrek-Centrum”) znajdzie się w Spółce Restrukturyzacji Kopalń,
– kopalnia „Brzeszcze” ma zostać wniesiona do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK), skąd odkupi ją koncern Tauron,
– KWK „Pokój” pozostanie w Kompanii,
– Ruch „Sośnica” stanie się, tak jak to było przed 1 lutego 2005 roku, osobną kopalnią i – podobnie jak „Pokój” – pozostanie w KW,
– Ruch „Makoszowy” zostanie przekazany do SRK, skąd odkupi go spółka Węglokoks Kraj.

Osłony socjalne będą dotyczyć wyłącznie pracowników kopalń wniesionych do SRK.

Utrzymane zostaną urlopy górnicze dla pracowników dołowych, którzy do przejścia na emeryturę mają nie więcej niż 4 lata.

Identyczne świadczenie obejmie pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla – w tym przypadku będą do niego uprawnione osoby, którym do emerytury zostało nie więcej niż 3 lata.

Pracownicy powierzchni – w tym administracji – otrzymają 15-krotność miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli zadeklarują chęć dobrowolnego odejścia z pracy, a oprócz tego odprawy gwarantowane ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zapisano też gwarancje bezpieczeństwa dla osób biorących udział w protestach, wobec których nie zostaną wyciągnięte żadne konsekwencje

Powiązane posty

Top