Historia | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Historia articles

Karol Guzikiewicz kandyduje do sejmiku w Gdańsku

Karol Guzikiewicz kandyduje do sejmiku w Gdańsku

Kandyduje do sejmiku – w całym Gdańsku  nr.2 na liście   To tu w Gdańsku rodziła się wolna Polska. Byłem, walczyłem tam, działałem na rzecz tych zmian. Od blisko 40 lat jestem związany zawodowo ze Stocznią Gdańską. Organizowałem strajki i brałem czynny udział w walce o to, by Polska była wolnym, praworządnym i niezależnym krajem.

Ofiary donosów Bolka

  Henryk Lenarciak, Henryk Jagielski, Jan Jasiński, Józef Szyler, ale także „wysoki i bez zębów z przodu”, czy „gruby ślusarz”. Lista osób, na których w latach 70. donosił Służbie Bezpieczeństwa TW „Bolek” jest bardzo długa.   W poniedziałek 22.02.2016 IPN udostępnił teczkę personalną i teczkę pracy „Bolka”. Znajdują się w nich między innymi odręcznie napisane

Top