Poparcie NSZZ Solidarność dla protestów rolniczych | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Poparcie NSZZ Solidarność dla protestów rolniczych

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wyraża pełne poparcie dla rolniczych protestów, których bezpośrednią przyczyną jest popierana przez polski rząd błędna polityka Unii Europejskiej. Uznajemy bunt rolników za całkowicie uzasadniony zarówno w zakresie handlu płodami rolnymi z Ukrainą, jak i szerzej w ramach forsowanego przez Komisję Europejską „Zielonego ładu”.

„Solidarność” niezmiennie od kilkunastu lat i jako pierwsza tak duża organizacja społeczna w Polsce, ostrzega przed szkodliwymi skutkami unijnej polityki klimatycznej. Wielokrotnie jako przedstawiciele pracowników wskazywaliśmy, że ta zgubna polityka jest zagrożeniem dla polskiej energetyki, polskiego przemysłu energochłonnego oraz polskiego przemysłu spożywczego, w tym rodzimego rolnictwa. Przewidywaliśmy, że jej skutkiem będzie zapaść gospodarcza, ubóstwo energetyczne społeczeństwa, likwidacja setek tysięcy miejsc pracy w przemyśle i usługach, brak suwerenności energetycznej oraz załamanie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa żywnościowego.

Dzisiaj po radykalnym wzroście cen energii, m.in. za sprawą spekulacyjnego systemu ETS, przyszedł czas na rolnictwo, które w całej Unii Europejskiej jest w naszej ocenie przeznaczone do likwidacji. W kolejce jest energetyka, przemysł, a tym samym niezależność i suwerenność Polski oraz całej Europy.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanawia udzielić czynnego wsparcia rolniczym protestom i włączyć się w ich organizację, wykazując wspólnotę interesu pracowników i rolników w przeciwstawieniu się chorej, szalonej polityce oderwanych od rzeczywistości unijnych elit. Tak jak protestujące organizacje rolnicze, tak i my reprezentanci pracowników – żądamy od polskich władz działań w interesie Polski i polskich obywateli oraz przeciwstawienia się na forum międzynarodowym unijnej polityce klimatycznej, niszczącej polską i unijną gospodarkę.

Top