NSZZ solidarność | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Tag Archives: NSZZ solidarność

Związkowe flagi na zakładach i szkołach oraz akcja informacyjna – o co walczymy

Nadzwyczajne, poniedziałkowe posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dotyczyło szczegółów ogólnopolskiej akcji strajkowo-protestacyjnej, która od czwartku wchodzi w kolejną, na razie informacyjną, fazę. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w ramach ogólnopolskiej akcji strajkowo – protestacyjnej ogłoszonej przez NSZZ „Solidarność” postanowił zorganizować w czwartek 19 lutego 2015 r. akcję informującą o celach protestu oraz oflagować zakłady

Proces stoczniowców

KOMUNIKAT W dniu  28.01.2015 o godz.12 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieście  w Sali 450 rozpocznie się proces polityczny przeciwko działaczom związku Solidarności Stoczni Gdańskiej broniących Stoczni i ludzi pracy. Platforma obywatelska wraz z sługusami z prokuratury na ławy oskarżonych sadza  ponownie tych co bronili i dalej bronią ideałów Solidarności. „BĄDŹCIE Z NAMI” „NIE MA

Pogotowie strajkowe trwa.

– Dopiero po spotkaniu z premier Kopacz ocenimy, czy rząd jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji na temat postulatów, które zgłaszaliśmy 1,5 roku temu – mówił Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” po spotkania liderów i delegacji trzech reprezentatywnych central Związkowych w Katowicach. – Wtedy być może zdecydujemy o zawieszeniu pogotowania strajkowego – dodał. Liderzy NSZZ “Solidarność”,

Jest porozumienie górników.

Przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) i delegacji rządowej – w obecności pani premier Ewy Kopacz – podpisali porozumienie dotyczące warunków restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA (KW). Nie będzie likwidacji kopalń. Nie będzie też odpraw dla pracowników dołowych, bo wszyscy zachowają pracę. Akt podpisania porozumienia przez pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka i

Top