Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Tag Archives: Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy

Jest porozumienie górników.

Jest porozumienie górników.

Przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) i delegacji rządowej – w obecności pani premier Ewy Kopacz – podpisali porozumienie dotyczące warunków restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA (KW). Nie będzie likwidacji kopalń. Nie będzie też odpraw dla pracowników dołowych, bo wszyscy zachowają pracę. Akt podpisania porozumienia przez pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka i

Solidarność ogłasza pogotowie strajkowe

Posiedzenie Sztabu Protestacyjnego NSZZ Solidarność, w którym biorą udział szefowie zarządów regionów i sekretariatów branżowych związku z całego kraju, odbywa się w Katowicach. Sytuacja jest nadzwyczajna – powiedział do związkowców przewodniczący „S” Piotr Duda. Posiedzenie odbywa się w siedzibie śląsko-dąbrowskiej „S” w Katowicach. „Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, aby pokazać naszą solidarność z górnikami, z

Top