Mikroeko(logia) - makroeko(nomia)
kategorie
Kontakt
Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
pokój 321 i 322
tel. 531 027 839


Bezpłatne szkolenia
i doradztwo
prośrodowiskowe
dla pracodawców
i pracowników!

Oferta

W ramach projektu oferujemy nieodpłatnie:

- analizę potrzeb proekologicznych - przy użyciu testów wiedzy i pogłębionej ankiety
i przy wykorzystaniu platformy e-learningowej wspierającej przepływ informacji i pozwalającej
na szybkie przetwarzanie danych (aspekty prawno-środowiskowe, odpady, tematyka wodno-ściekowa, ekoszkody, emisja do powietrza i ekozarządzanie).
Na tej podstawie opracowany zostanie indywidualny plan szkoleniowo-doradczy dla firm.

- szkolenia - odpowiadające na pytania pojawiające się w codziennej pracy, w tym:
Jak zaoszczędzić na kosztach środowiskowych lub uniknąć kar z tego tytułu?
Jak postępować z odpadami i je ewidencjonować?
Komu składać informacje o emisji z samochodu, kosiarki, kotłowni, malowania, spawania itp.?

Szkolenie trwa jeden weekend (piątek od 16.00 do 20.00, sobota i niedziela od 09.00 do 18.00). Zapewniamy wykładowców, materiały dydaktyczne, bezpłatne zakwaterowanie z wyżywieniem (noclegi od piątku do niedzieli).

Szkolenia podparte będą platformą e-learningową, na której będzie można się będzie logować, otrzymać dodatkowe materiały, wymieniać poglądy.

- doradztwo wraz z opracowaniem strategii wdrażania działań proekologicznych - indywidualne sesje z doradcą ukierunkowane na specyficzne potrzeby firmy, służące przygotowaniu do wdrażania rozwiązań proekologicznych, w tym audyty ekologiczne, opracowywanie programów naprawczych, wypracowywanie strategii proekologicznych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

Copyright © 2014 "Mikroeko(logia) - makroeko(nomia)"
Wykonanie PANET