Mikroeko(logia) - makroeko(nomia)
kategorie
Kontakt
Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
pokój 321 i 322
tel. 531 027 839


Bezpłatne szkolenia
i doradztwo
prośrodowiskowe
dla pracodawców
i pracowników!

Rekrutacja

Zapraszamy pracodawców i pracowników do udziału w BEZPŁATNYM SZKOLENIU i skorzystania z BEZPŁATNEGO DORADZTWA z zakresu ochrony środowiska dla sektora mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego (szczególnie zachęcamy do udziału pracowników powyżej 50 roku życia).

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do Biura Projektu pocztą
lub mailem (dane adresowe w zakładce Kontakt).

Formularz Zgłoszeniowy

O zakwalifikowaniu, terminie i miejscu szkolenia zawiadomimy wszystkich zainteresowanych indywidualnie.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

Copyright © 2014 "Mikroeko(logia) - makroeko(nomia)"
Wykonanie PANET