Mikroeko(logia) - makroeko(nomia)
kategorie
Kontakt
Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
pokój 321 i 322
tel. 531 027 839


Bezpłatne szkolenia
i doradztwo
prośrodowiskowe
dla pracodawców
i pracowników!

O Projekcie

Projekt „Mikroeko(logia) – makroeko(nomia). Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych
w przedsiębiorstwach” ma na celu:

- wzrost wiedzy i kompetencji z zakresu rozwiązań i technologii prośrodowiskowych

- poznanie wymogów związanych z ochroną środowiska

- wzrost odpowiedzialności prawno-środowiskowej

- wzrost wiedzy dotyczącej możliwych rozwiązań proekologicznych

- wzrost wiedzy dotyczącej możliwych rozwiązań proekologicznych i umiejętności ich wdrażania łącznie w ponad tysiącu firm z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

W ramach projektu zostanie opracowana platforma e-learning w zakresie tematyki prośrodowiskowej.

Projekt jest realizowany od listopada 2013 roku do końca czerwca 2015 roku.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

Copyright © 2014 "Mikroeko(logia) - makroeko(nomia)"
Wykonanie PANET