Mikroeko(logia) - makroeko(nomia)
kategorie
Kontakt
Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
pokój 321 i 322
tel. 531 027 839


Bezpłatne szkolenia
i doradztwo
prośrodowiskowe
dla pracodawców
i pracowników!

Partnerzy

Lider projektu, firma ProEco One Spółka z o. o., istnieje na rynku szkoleń od października
2008 roku. Jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych w Gdańsku, jako placówka kształcenia ustawicznego, co wymusza profesjonalizm oraz wysokie standardy nauczania.
Współpracuje z trenerami i doradcami posiadającymi bogate doświadczenie i wiedzę z zakresu ochrony środowiska i rozwiązań prośrodowiskowych. Opracowuje raporty oddziaływania na środowisko.Partner w projekcie, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej,
ma wieloletnie doświadczenie w realizacji różnego typu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działa na rzecz wspierania pracowników świadcząc usługi doradcze i szkoleniowe, organizując staże. Realizuje projekty społeczne i innowacyjne.
Wspiera realizację projektu dzięki swojemu doświadczeniu merytorycznemu i organizacyjnemu.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw
oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

Copyright © 2014 "Mikroeko(logia) - makroeko(nomia)"
Wykonanie PANET