PWP – Współpraca zagraniczna elementem rozwoju pomorskich MSP | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

PWP – Współpraca zagraniczna elementem rozwoju pomorskich MSP

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji przedsiębiorstw w zakresie współpracy z firmami zagranicznymi, dzięki wizytom studyjnym pracowników z czterdziestu firm z czterech kluczowych dla rozwoju województwa pomorskiego branż (przemysł energetyczny, spożywczy, logistyka i budownictwo).

Zamierzeniem projektu jest także przyczynienie się do wzrostu kompetencji organizacyjnych, zarządczych i technologicznych 120 pracowników z wyżej wymienionych branż oraz zainicjowanie procesów nawiązywania współpracy zagranicznej.

Projekt jest realizowany od 1 lutego 2014 roku do 31 lipca 2015 roku.

Strona Projektu

Powiązane posty

Top