Mikroeko(logia) – makroeko(nomia). Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Mikroeko(logia) – makroeko(nomia). Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach

Projekt „Mikroeko(logia) – makroeko(nomia). Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych
w przedsiębiorstwach” ma na celu:

  • wzrost wiedzy i kompetencji z zakresu rozwiązań i technologii prośrodowiskowych
  • poznanie wymogów związanych z ochroną środowiska
  • wzrost odpowiedzialności prawno-środowiskowej
  • Wzrost wiedzy dotyczącej możliwych rozwiązań proekologicznych
  • wzrost wiedzy dotyczącej możliwych rozwiązań proekologicznych i umiejętności ich wdrażania łącznie w ponad tysiącu firm z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

W ramach projektu zostanie opracowana platforma e-learning w zakresie tematyki prośrodowiskowej.

Projekt jest realizowany od listopada 2013 roku do końca czerwca 2015 roku.

Strona Projektu

Powiązane posty

Top