Przemówienie Karola Guzikiewicza w/s powołania Komisji Gospodarki Morskiej | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej
Top