Zmarł Bogdan Pietruszka , projektant Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Zmarł Bogdan Pietruszka , projektant Pomnika Poległych Stoczniowców 1970

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 27 maja. O godzinie 9:30 w Bazylice Świętej Brygidy rozpocznie się msza święta pogrzebowa, a o godzinie 11:30 w kaplicy na cmentarzu Srebrzysko wystawiona zostanie trumna. Kondukt żałobny wyruszy spod bramy cmentarza w południe.

 

Kim był Bogdan Pietruszka, autor niezwykłego dzieła, które niemal natychmiast stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli walki o polskość i niepodległość? Urodził się 17 września 1935 roku w Końskich. Z Gdańskiem był związany już w wieku kilkunastu lat, gdyż uczęszczał do gdańskiego Technikum Budowy Okrętów, które ukończył w 1967 roku. W latach 1952-1953 był referentem w PSS Społem w Końskich, w latach 1953-1970 starszym technikiem w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych w Gdańsku, a następnie w latach 1971-1996 po kolei konstruktorem, projektantem, starszym projektantem i w końcu specjalistą w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej.

 

W grudniu 1970 roku uczestniczył w strajku w zakładzie, a w 1974 roku zaprojektował płytę pamiątkową 9. Pułku Ułanów z Trembowli w kościele św. Antoniego w Warszawie. W sierpniu 1980 roku uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej. Wtedy też zaprezentował pierwotną koncepcję Pomnika Poległych Stoczniowców 1970, zgodnie z którą monument miał się składać z czterech krzyży, łączących się kotwicami i ramionami. Potem – ze względów praktycznych – zdecydowano się na trzy krzyże zamiast czterech. Taka konstrukcja była stabilniejsza i z uwagi na symbolikę zyskała poparcie hierarchów Kościoła. Od września 1980 roku Pietruszka był członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 1970, który doprowadził do postawienia monumentu.

Od września 1980 roku działał w „Solidarności”, był członkiem Komitetu Założycielskiego, zaś od stycznia 1981 roku pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej, był też członkiem Komisji Zakładowej. W 1982 roku uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej przeciwko delegalizacji „Solidarności”.

 

Cześć jego Pamięci

NSZZ Solidarność

Karol Guzikiewicz

Top