Zawód przedsiębiorca | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Zawód przedsiębiorca

Celem projektu Zawód przedsiębiorca jest promowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy wśród osób pozostających bez zatrudnienia, które uczą się lub zamieszkują na terenie województwa pomorskiego, w tym szczególnie wśród osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostaną przekazane uczestnikom, podczas szkoleń, warsztatów i indywidualnego doradztwa, wiadomości z zakresu zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej.

Projekt przewiduje możliwość uzyskania jednorazowej dotacji inwestycyjnej (do wysokości 40 tysięcy złotych) oraz wsparcia pomostowego (w wysokości 1000 złotych) w ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wspieranie tworzenia miejsc pracy, poprzez pomoc merytoryczną i finansową, ma doprowadzić do powstania na terenie województwa pomorskiego 24 nowych mikroprzedsiębiorstw.

Strona projektu

Top