ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZS/2013 | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZS/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ZS/2013
W imieniu Zamawiającego – Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Stoczni Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk, realizując zasadę konkurencyjności w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy do złożenia oferty. Poszukujemy ośrodka szkoleniowego/hotelu zlokalizowanego na terenie m. Gdańska, m. Sopotu albo m. Gdyni.

Pobierz szczegóły zapytania

Top