Wiatr w Żagle | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Wiatr w Żagle

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ ”Solidarność” Stoczni Gdańskiej realizuje Projekt „Wiatr w żagle”. Projekt jest realizowany w ramach VIII priorytetu Regionalne Kadry Gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania Projektu: 01.01.2014– 30.06.2015.

Celem Projektu jest poprawa zatrudnialności w przemyśle 200 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (10K, 190M), które zamieszkują w województwie pomorskim, w tym 75% osób z wykształceniem średnim i niższym, w okresie do 30 czerwca 2015 roku.

Strona Projektu

Top