Bez kategorii | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej - Part 3

Bez kategorii articles

Dać nadzieje i ją spełnić

Kryteria strategiczne: Kryterium 1: Grupę docelową projekcie stanowią w co najmniej 50% osoby, które ukończyły 45 rok życia oraz w ramach projektu przewidziane jest objęcie wszystkich uczestników należących do tej kategorii wiekowej indywidualnym wsparciem w postaci coachingu lub szkoleń „1 na 1” / 300 osób Kryterium 2: Projekt zapewnia wykorzystanie modelowych rezultatów szkoleniowych i/lub produktów

Top