Związkowe flagi na zakładach i szkołach oraz akcja informacyjna – o co walczymy | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Związkowe flagi na zakładach i szkołach oraz akcja informacyjna – o co walczymy

Nadzwyczajne, poniedziałkowe posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dotyczyło szczegółów ogólnopolskiej akcji strajkowo-protestacyjnej, która od czwartku wchodzi w kolejną, na razie informacyjną, fazę.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w ramach ogólnopolskiej akcji strajkowo – protestacyjnej ogłoszonej przez NSZZ „Solidarność” postanowił zorganizować w czwartek 19 lutego 2015 r. akcję informującą o celach protestu oraz oflagować zakłady pracy i szkoły flagami NSZZ „Solidarność” z szarfą „Protest”.

Mimo styczniowego porozumienia rządu z górnikami Kompanii Węglowej, zawieszenia strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz porozumienia w PKP Cargo strukturalne problemy m.in. w oświacie, systemie emerytalnym, wynagrodzeniach sfery budżetowej, psucia rynku pracy pozostały nierozwiązane.

Bez radykalnej zmiany stylu sprawowania władzy rok 2015 będzie kolejnym rokiem straconym, który nie przyniesie budowy nowoczesnej gospodarki oraz poprawy poziomu życia polskiej rodziny. Zamiast tego czeka nas dalsza emigracja zarobkowa oraz zwiększanie dysproporcji w dochodach poszczególnych grup społecznych, które są jednymi z największych wśród krajów OECD.

Powiązane posty

Top