Własna firma | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Własna firma

Celem projektu Własna firma pomysłem na kryzys jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób pozostających bez zatrudnienia, które mieszkają na terenie powiatu M. Gdynia, M. Sopot,
M. Gdańsk, powiatu gdańskiego i powiatu tczewskiego, w tym szczególnie wśród osób do 30 roku życia oraz osób niepełnosprawnych.

Projekt będzie realizowany od 1 października 2013 roku do 31 marca 2015 roku.

W ramach projektu zostaną przekazane uczestnikom, podczas szkoleń, warsztatówi indywidualnego doradztwa, wiadomości z zakresu zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej.

Projekt przewiduje możliwość uzyskania jednorazowej dotacji inwestycyjnej (w wysokoścido 40 tysięcy złotych) oraz wsparcia pomostowego (w wysokości 1.200 złotych) w ciągu pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wsparcie tworzenia miejsc pracy, poprzez pomoc merytoryczną i finansową, ma doprowadzić do powstania w województwie pomorskim 26 nowych mikroprzedsiębiorstw.

Powiązane posty

Top