zielone światło | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Tag Archives: zielone światło

Mikroeko(logia) – makroeko(nomia). Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach

Mikroeko(logia) – makroeko(nomia). Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach

Projekt „Mikroeko(logia) – makroeko(nomia). Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach” ma na celu: wzrost wiedzy i kompetencji z zakresu rozwiązań i technologii prośrodowiskowych poznanie wymogów związanych z ochroną środowiska wzrost odpowiedzialności prawno-środowiskowej Wzrost wiedzy dotyczącej możliwych rozwiązań proekologicznych wzrost wiedzy dotyczącej możliwych rozwiązań proekologicznych i umiejętności ich wdrażania łącznie w ponad tysiącu firm z województwa

Top