Projekty | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Tag Archives: Projekty

Wiatr w Żagle

Wiatr w Żagle

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ ”Solidarność” Stoczni Gdańskiej realizuje Projekt „Wiatr w żagle”. Projekt jest realizowany w ramach VIII priorytetu Regionalne Kadry Gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas trwania Projektu: 01.01.2014– 30.06.2015. Celem Projektu jest poprawa

Top