projekty UE | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Tag Archives: projekty UE

PWP – Współpraca zagraniczna elementem rozwoju pomorskich MSP

PWP – Współpraca zagraniczna elementem rozwoju pomorskich MSP

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji przedsiębiorstw w zakresie współpracy z firmami zagranicznymi, dzięki wizytom studyjnym pracowników z czterdziestu firm z czterech kluczowych dla rozwoju województwa pomorskiego branż (przemysł energetyczny, spożywczy, logistyka i budownictwo). Zamierzeniem projektu jest także przyczynienie się do wzrostu kompetencji organizacyjnych, zarządczych i technologicznych 120 pracowników z wyżej wymienionych branż oraz zainicjowanie procesów

Mikroeko(logia) – makroeko(nomia). Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach

Projekt „Mikroeko(logia) – makroeko(nomia). Programy wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych w przedsiębiorstwach” ma na celu: wzrost wiedzy i kompetencji z zakresu rozwiązań i technologii prośrodowiskowych poznanie wymogów związanych z ochroną środowiska wzrost odpowiedzialności prawno-środowiskowej Wzrost wiedzy dotyczącej możliwych rozwiązań proekologicznych wzrost wiedzy dotyczącej możliwych rozwiązań proekologicznych i umiejętności ich wdrażania łącznie w ponad tysiącu firm z województwa

Własna firma

Celem projektu Własna firma pomysłem na kryzys jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób pozostających bez zatrudnienia, które mieszkają na terenie powiatu M. Gdynia, M. Sopot, M. Gdańsk, powiatu gdańskiego i powiatu tczewskiego, w tym szczególnie wśród osób do 30 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Projekt będzie realizowany od 1 października 2013 roku do 31 marca 2015

Top