Jastrzębska Spółka Węglowa | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Tag Archives: Jastrzębska Spółka Węglowa

Związkowe flagi na zakładach i szkołach oraz akcja informacyjna – o co walczymy

Związkowe flagi na zakładach i szkołach oraz akcja informacyjna – o co walczymy

Nadzwyczajne, poniedziałkowe posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” dotyczyło szczegółów ogólnopolskiej akcji strajkowo-protestacyjnej, która od czwartku wchodzi w kolejną, na razie informacyjną, fazę. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w ramach ogólnopolskiej akcji strajkowo – protestacyjnej ogłoszonej przez NSZZ „Solidarność” postanowił zorganizować w czwartek 19 lutego 2015 r. akcję informującą o celach protestu oraz oflagować zakłady

Solidarność ogłasza pogotowie strajkowe

Posiedzenie Sztabu Protestacyjnego NSZZ Solidarność, w którym biorą udział szefowie zarządów regionów i sekretariatów branżowych związku z całego kraju, odbywa się w Katowicach. Sytuacja jest nadzwyczajna – powiedział do związkowców przewodniczący „S” Piotr Duda. Posiedzenie odbywa się w siedzibie śląsko-dąbrowskiej „S” w Katowicach. „Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, aby pokazać naszą solidarność z górnikami, z

Top