Stoczniowcy oddają hołd w Krakowie,Warszawie i Gdańsku ofiarom katastrofy Smoleńskiej | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej
Top