Solidarność ogłasza pogotowie strajkowe | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Solidarność ogłasza pogotowie strajkowe

Posiedzenie Sztabu Protestacyjnego NSZZ Solidarność, w którym biorą udział szefowie zarządów regionów i sekretariatów branżowych związku z całego kraju, odbywa się w Katowicach. Sytuacja jest nadzwyczajna – powiedział do związkowców przewodniczący „S” Piotr Duda.

Posiedzenie odbywa się w siedzibie śląsko-dąbrowskiej „S” w Katowicach. „Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, aby pokazać naszą solidarność z górnikami, z naszą Solidarnością śląsko-dąbrowską, ze wszystkimi związkami zawodowymi, które są w Międzyzwiązkowym Komitecie Strajkowym na Śląsku i przede wszystkim z tymi, którzy strajkują pod ziemią” – powiedział Duda.

Podkreślił, że te protesty, taka determinacja to jest „sygnał, że faktycznie sytuacja nie jest bardzo trudna, tylko dramatyczna”. „Jesteśmy do dyspozycji sztabu protestacyjnego na Śląsku (…), oni tutaj są gospodarzami. Jak będzie potrzeba pomocy, to my jesteśmy tutaj z nimi” – mówił przewodniczący „S”.

Witając zgromadzonych związkowców, Duda powiedział, że w przyjętej w nocy ustawie „został wyrzucony jeden artykuł – tak ważny – który górnicy mieli tutaj wpisany”. „W razie likwidacji czy alokacji pracowników do innych kopalń – z powodu jakby wygaszania kopalń – były konsultacje i opinia związków zawodowych działających w danej kopalni i samorządów, czy to wójtów, czy gmin, tam gdzie te kopalnie funkcjonowały. Ten artykuł został wykreślony” – mówił.

„Tu faktycznie musimy się zastanowić, czy rząd nie prze do konfrontacji (…). Wyrzucenie tego artykułu pokazuje, że (…) tak faktycznie ten rząd jest dyktaturą, która będzie nam nakazywać, będzie przyjmować kolejne ustawy w trzeciej zmianie nocnej, po to, żeby zrestrukturyzować w taki sposób kolej, służbę zdrowia, energetykę (…)” – dodał Duda.

Po powitaniu związkowców przez Dudę media zostały poproszone o opuszczenie sali obrad.

Akcja protestacyjna przeciwko rządowemu planowi naprawczemu dla Kompanii Węglowej trwa od kilku dni.

Protest rozpoczął się w zakładach KW, później dołączyli górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) oraz pracownicy dwóch kopalń należących do spółki Tauron Wydobycie z Jaworzna i Libiąża. Dziś rano – według śląsko-dąbrowskiej Solidarności – akcję rozpoczęli górnicy kolejnej spółki Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW). Na powierzchnię nie wyjechało ponad 80 górników z kopalni Murcki-Staszic, po południu mają do nich dołączyć pracownicy kopalni Wujek-Śląsk.

Według przedpołudniowych informacji z „S”, pod ziemią protestowało ok. 1,3 tys. pracowników i kilka tysięcy na powierzchni.

Falę protestów wywołał na Śląsku rządowy plan naprawczy dla KW. Według związkowców oznacza on likwidację kopalń Bobrek-Centrum, Sośnica-Makoszowy, Pokój i Brzeszcze. Innego zdania jest premier Ewa Kopacz, która po ostatnich rozmowach zapewniła, że rząd nie chce likwidować kopalń, lecz je restrukturyzować.

W nocy z czwartku na piątek zakończyły się 10-godzinne rozmowy pomiędzy liderami związków zawodowych z delegacją rządową w sprawie planu naprawczego KW. Obie strony oceniły dyskusję jako „bardzo merytoryczną”.

Ostatniej nocy Sejm uchwalił zmiany, które pozwalają na realizację rządowego programu naprawy KW. Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa pozwala przede wszystkim na wydzielenie z KW zakładów i objęcie ich załóg osłonami.

Zgodnie z rządowym planem, 4 z 14 kopalń KW, które – według rządu – generują 80 proc. strat spółki, ostatnio ocenianych na 200 mln zł miesięcznie – trafi do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Nowością w przyjętej nowelizacji jest natomiast zapis zezwalający SRK na zbycie przejętej kopalni lub jej części, zamiast obowiązkowej likwidacji.

Rządowy pełnomocnik ds. restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk już wcześniej wskazywał, że może to otworzyć drogę do podziału niektórych likwidowanych kopalń i np. sprzedania rokujących nadzieje części potencjalnym inwestorom. Posłowie przyjęli też poprawki, które umożliwiają przejęcie przez SRK nie tylko kopalni, ale też zakładu górniczego lub jego części.

Zgodnie z rządowym planem naprawy KW, do SRK trafią 4 z 14 kopalni spółki, które generują 80 proc. strat całej Kompanii. Pozostałe 9 – z których tylko trzy były ostatnio rentowne – zostaną sprzedane nowej, zawiązanej przez Węglokoks spółce specjalnego przeznaczenia.

Ostatnią kopalnię Węglokoks ma kupić od KW bezpośrednio. Plan przewiduje pakiet osłonowy dla pracowników likwidowanych kopalń. 2100 osób, którym do emerytury górniczej brakuje mniej niż 4 lata ma zostać objętych urlopami górniczymi – do nabycia uprawnień emerytalnych będą dostawać 75 proc. wynagrodzenia z możliwością dodatkowego samozatrudnienia albo pracy poza górnictwem.

3100 osób ma zostać objętych dobrowolnymi jednorazowymi odprawami. Odejść ma ok. 400 pracowników dołowych, którym przysługiwać będzie 24-krotne wynagrodzenie, oraz ok. 1100 pracowników przeróbki z prawem do 10-krotności wynagrodzenia. Dla 1600 innych pracowników na powierzchni odprawy mają wynieść 3,6-krotność wynagrodzenia. Do innych kopalń „nowej” KW przeniesionych ma zostać do końca 2016 r. 6 tys. pracowników likwidowanych zakładów, jednak pod warunkiem, że w spółce uda się wprowadzić 6-dniowy tydzień pracy.

PAP/ as/

Powiązane posty

Top