Otwarci na zmiany | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Otwarci na zmiany

Celem projektu jest zwiększenie potencjału do bycia zatrudnionym poprzez dopasowanie do wymagań pracodawców, dzięki szerokiemu zakresowi wsparcia dla 60 kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia (którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) lub przewidzianych do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy).

Cele szczegółowe to między innymi:

  • podniesienie umiejętności społecznych ułatwiających poruszanie się na rynku pracy,
  • podniesienie umiejętności i wiedzy w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej,
  • uzyskanie zatrudnienia lub samozatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Strona projektu

Top