O TYM NIE MÓWI SIĘ W TVN-Dzieci w Polsce głodują | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

O TYM NIE MÓWI SIĘ W TVN-Dzieci w Polsce głodują

Okazuje się, że aż 800 tys. dzieci z klas 1-3 jest niedożywionych. Od dłuższego czasu sytuacja wcale się nie poprawia. Liczba dzieci głodujących w Polsce jest jedną z najwyższych w całej Unii Europejskiej. Gorzej jest tylko w Rumunii i Bułgarii

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś” wynika, że choć 93 proc. gmin wdrożyło przynajmniej jeden program mający na celu dożywianie dzieci, to w wielu przypadkach nie otrzymują one nawet jednego ciepłego posiłku, ale np. tylko jabłko, sok lub szklankę mleka.

Ponadto, choć programem dożywiania objętych jest ponad 70 proc. w wieku szkolnym tylko w 28 proc. szkół żywność wydawana jest w miarę potrzeb uczniów. Zdecydowanie najwięcej niedożywionych dzieci jest w województwach pomorskim i dolnośląskim. O wiele lepsza sytuacja jest w województwach województwach podlaskim i małopolskim.

Z dotychczasowych badań wynika, że niedożywione dzieci pochodzą często z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę o kilka złotych przekracza próg niezbędny do otrzymania bezpłatnego ciepłego posiłku w szkole.

– Niedożywienie objawia się bólami brzucha, apatią, agresją, kłopotami z nauką. Niedożywione dzieci częściej chorują i popadają w depresję. Nie proszą o pomoc, bo jest to wstydliwe. Dziecko samo nie poprosi o pomoc – muszą zareagować nauczyciele lub sąsiedzi – tłumaczy Grzegorz Janiak prezes fundacji „Maciuś”.

Top