Expose Tuska: ani słowa o 300 mld z Unii | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Expose Tuska: ani słowa o 300 mld z Unii

Rok 2012 będzie wymagał od Polaków zdolności czasami do mocnych zwrotów, do elastycznego podejścia, nie stać nas będzie na rutynę – mówił w expose premier Donald Tusk. Premier nawet się nie zająknął o obiecanych Polakom w czasie kampanii wyborczej 300 miliardach złotych, jakie politycy PO mają w nadchodzących latach wywalczyć z Unii Europejskiej.

Tusk powiedział za to, że „w budżecie na 2012 r. kilka danych, podobnie jak na świecie, będzie dalece niepewnych”. Przyszły rok – mówił szef rządu – może być najbardziej krytyczny, jeśli chodzi o turbulencje na świecie i w Europie. Jak podkreślił, każdego dnia, czasami nawet każdej godziny, jesteśmy świadkami zmian i są to zwykle zmiany negatywne.

Premier Donald Tusk powiedział w expose, że celem rządu jest wyjście z nadmiernego deficytu w 2012 r. Według niego, na koniec 2012 r. dług publiczny powinien spaść do 52 proc. PKB, a deficyt finansów publicznych do 3 proc. PKB.

„Naszym celem jest wyjście w 2012 r. z procedury nadmiernego deficytu, co oznacza nie tylko założenie tego planu, ale także skonstruowanie budżetu w (…) wariantach w taki sposób, aby osiągnąć zakładany przez nas pułap ok. 3 proc. deficytu sektora finansów publicznych na koniec 2012 r.” – powiedział w Sejmie Tusk, którego rząd… zadłużył Polskę w ciągu ostatnich czterech lat o prawie 300 mld zł.

„To będzie wynikało z działań, które powinny także doprowadzić do obniżenia deficytu na koniec tej kadencji do mniej więcej 1 proc. PKB” – zaznaczył szef rządu.

Oto zapowiedzi działań rządu, zawarte w expose premiera Tuska:

– Finanse publiczne

Celem rządu jest osiągnięcie ok. 3 proc. PKB deficytu sektora finansów publicznych na koniec 2012 r. i spadek długu publicznego do 52 proc. PKB w 2012 r. oraz jego systematyczne obniżanie się do 47 proc. w 2015 r.

Deficyt sektora finansów publicznych ma na koniec kadencji obecnego rządu wynieść ok. 1 proc. PKB.

Rząd zaproponuje podniesienie składki rentowej o 2 pkt. proc. po stronie pracodawcy. Ta zmiana ma pozwolić na ograniczenie deficytu FUS mniej więcej o 13 mld zł rocznie.

– Podatki

Rząd chce stabilnego przychodu z podatku od miedzi, srebra i gazu łupkowego. Zdaniem premiera opodatkowanie kopalin ma być „stałym strumieniem zasilającym polską gospodarkę”.

Są gotowe przepisy, ograniczające możliwość omijania podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki, przez lokowanie pieniędzy na lokatach jednodniowych.

– Ulgi

Rząd proponuje utrzymanie ulgi rodzinnej na pierwsze i drugie dziecko bez zmian oraz podniesienie ulgi na trzecie i kolejne dzieci o 50 proc.

W rodzinach, w których dochód przekracza 85 tys. zł rocznie, ulga będzie przysługiwała dopiero od dwojga i kolejnych dzieci.

Becikowe ma zostać utrzymane tylko dla rodzin, których dochód nie przekracza 85 tys. zł rocznie.

Możliwość utrzymania 50-proc. kosztów uzyskania przychodu będzie zachowane dla tych podatników, których przychód z działalności twórczej nie przekracza 85 tys. zł rocznie.

Zlikwidowana ma być ulga na internet.

– Emerytury

Rząd zaproponuje, by Sejm corocznie podejmował decyzję, aby waloryzacja rent i emerytur miała charakter kwotowy, a nie procentowy. Ma to zmniejszyć dysproporcje między najwyższymi a najniższymi świadczeniami. Takie rozwiązanie nie będzie wprowadzone na stałe.

Rząd proponuje od 2013 r. stopniowe zrównywanie i podnoszenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn docelowo do 67 lat. Wiek emerytalny będzie podnoszony co 4 miesiące o jeden miesiąc. W efekcie tych zmian wiek emerytalny 67 lat dla mężczyzn zostanie wprowadzony w 2020 r., a dla kobiet w 2040 r. Jak mówił premier dzisiejsza pięćdziesięciolatka będzie pracowała trzy lata dłużej i otrzyma emeryturę o 20 proc. wyższą niż otrzymałaby obecnie.

Wiek emerytalny dla służb mundurowych ma wynosić 55 lat, a staż pracy 25 lat. Zmiany mają dotyczyć tylko wstępujących do służby od 2012 r.

Przywileje emerytalne dla górników mają dotyczyć wyłącznie pracujących przy wydobyciu i dla nich zostaną zachowane.

Duchowni – zdaniem rządu – powinni być objęci powszechnym systemem emerytalnym. Jeśli będzie to wymagało zmian w Konkordacie, to rząd jest na nie gotowy.

– Rolnictwo

Od lutego 2012 r. ma zmienić się system pobierania składki zdrowotnej dla rolników – za najbiedniejszych nadal będzie płacić państwo (gospodarstwa do 6 ha), przy gospodarstwach od 6 ha do 15 ha – rolnik zapłaci połowę składki, czyli 18 zł miesięcznie, a pow. 15 ha – pełną składkę – 36 zł. Rolnicy zyskają możliwość częściowego odpisania składki od podatku.

Rząd proponuje wprowadzenie rachunkowości w gospodarstwach rolnych od 2013 r., a następnie opodatkowanie gospodarstw rolnych w zależności od odchodów. W pespektywie rząd przewiduje likwidację podatku rolnego możliwość odejścia od KRUS.

—————————————–

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz ogłosiła po godz. 13 dwugodzinną przerwę w obradach, po tym jak premier Donald Tusk zakończył wygłaszanie expose.

W tym czasie kluby przygotują się do wystąpień w debacie nad expose szefa rządu; debata rozpocznie się po godz. 15.

Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu planowane jest na sobotę.

Top