Droga do Doskonałości | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Droga do Doskonałości

Rozwiązanie wypracowane w projekcie odpowiada na problem niskiego poziomu wiedzy i umiejętności pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, jak również niewystarczającego dostępu do nowoczesnych programów komputerowych wspomagających pracę małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy można wskazać opóźnienie technologiczne wynikające z wysokich kosztów nabycia nowoczesnego oprogramowania, jak również braku systemowego podejścia do wspomagania pracy projektowej narzędziami komputerowymi.

Na model transferu wiedzy narzędziowej składa się program szkoleniowy dopasowany do potrzeb pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym, technicznym oraz inżynierskim, zatrudnionych w firmach o profilu projektowo-produkcyjnym. Zainteresowane osoby mogą pogłębiać swoją wiedzę w ramach specjalistycznych kursów, indywidualnych konsultacji z trenerem, jak również nieodpłatnie testować profesjonalne oprogramowanie oraz inne narzędzia informatyczne użyteczne na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

Strona projektu

Top