Dać nadzieje i ją spełnić | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Dać nadzieje i ją spełnić

Kryteria strategiczne:
Kryterium 1: Grupę docelową projekcie stanowią w co najmniej 50% osoby, które ukończyły 45 rok życia oraz w ramach projektu przewidziane jest objęcie wszystkich uczestników należących do tej kategorii wiekowej indywidualnym wsparciem w postaci coachingu lub szkoleń „1 na 1” / 300 osób

Kryterium 2: Projekt zapewnia wykorzystanie modelowych rezultatów szkoleniowych i/lub produktów szkoleniowych dla osób 50+ zawartych w bazie walidowanych rezultatów PIW EQUAL / 90 osób

Kryterium 3: Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby z wykształceniem co najwyżej średnim

Kryterium 4: Projekt zakłada wyłącznie realizację szkoleń i/lub kursów zawodowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji uznawanych w krajowym systemie prawnym potwierdzonych stosownymi dokumentami uzyskanymi w ramach projektu przez jego uczestników

Strona projektu

Top