Akcja protestacyjna 2013 | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Akcja protestacyjna 2013

NSZZ „Solidarność” domaga się takich działań rządu, których celem będzie ochrona miejsc pracy, pomoc przedsiębiorcom utrzymującym zatrudnienie w czasie kryzysu, ograniczenia szkodliwej dla całego państwa plagi umów śmieciowych, mądrego wsparcia polskiej rodziny. Zamiast tego mamy propozycje niekorzystnych dla pracowników zmian w kodeksie pracy i kolejne odsłony spektaklu szyderstw i kpin z obywateli. Musimy w końcu to przerwać!

W województwie pomorskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych osiągnęła poziom 127 tysięcy osób, przekraczając 14,6 proc. Zdecydowana większość nie ma prawa nawet do głodowego zasiłku. Ci, co pracują, coraz częściej nie dostają wynagrodzenia – w 2012 roku dotknęło to ponad 6200 osób. Rosną ceny, które musimy płacić – energii, ogrzewania, wody, czy opłat za wywóz śmieci. Przerzucane są koszty utrzymania szkół na samorządy, co skutkuje przeznaczeniem do likwidacji  w tym roku kolejnych 87 placówek oświatowych. Miesiącami czeka się na wizytę u lekarza specjalisty. Pomorze zajmuje ostatnie miejsce w Polsce pod względem liczby szpitalnych łóżek na mieszkańca, a grożą nam kolejne likwidacje takich placówek. Mówiliśmy o tym głośno przez ostatnie lata. Przestrzegaliśmy, czym grozi komercjalizacja i prywatyzacja usług publicznych.
Rządzący zbudowali mur lekceważenia obywateli, nepotyzmu i kolesiostwa,  traktowania pracowników jak niewolników XXI wieku, bez umów o pracę, często bez wynagrodzeń i bez praw pracowniczych. To ten mur dziś odgradza nas od sprawiedliwej Polski. Jeżeli go nie zburzymy, będzie tylko gorzej. Przywróćmy prawo obywateli do decydowania o najważniejszych dla nas sprawach. Nie dajmy się oszukiwać kolejnymi pustymi obietnicami tych, którzy w kilka dni po zwycięskich wyborach robią dokładnie coś przeciwnego – czego namacalnym dowodem jest wydłużenie wieku emerytalnego. Przypomnijmy rządzącym, że to naród jest suwerenem.
5 milionów podpisów pod różnymi obywatelskimi inicjatywami zostało w ostatnim czasie „zmielone” przez rządzących. To niemal tyle, ile głosów w ostatnich wyborach dostało zwycięskie wówczas ugrupowanie. Pamiętajmy o tym. Stanowimy siłę, która może zmienić nasz kraj.

NSZZ „Solidarność” domaga się:

  1. Wycofania szkodliwych projektów nowelizacji kodeksu pracy dotyczących uelastycznienia czasu pracy – zobacz więcej…>>
  2. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych  zobacz więcej…>>
  3. Zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy
  4. Stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego
  5. Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność” – zobacz więcej…>>
  6. Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych
  7. Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze
Top