687-1 Gazowiec na pochylni | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej
Top