Protest ws koncertu Behemoth – wezwanie | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Protest ws koncertu Behemoth – wezwanie

NSZZ”S”/Dok 96 /2023                                                                                                                                                                                                                                                                              Gdańsk, 06.06.2023
 
 
  Mystic Coalition Sp. z o.o.
ul. Minoga 127
32-046 Kraków
Wezwanie
 
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej, stanowczo protestuje przeciwko Państwa działaniom podczas organizacji festiwalu pod nazwą „ Mystic Festival”. Festiwal odbywa się na terenach historycznych, upamiętniających wydarzenia z sierpnia 1980 roku, ale przede wszystkim na nabrzeżu przy ulicy Elektryków, 13 grudnia 1961 roku zginęło 22 stoczniowców na statku „Maria Konopnicka”, dlatego tez stoczniowcy pamiętając te wydarzenia, nie są obojętni co się na tym terenie dzieje.
Natomiast:
Bezprawnie posługujecie się Państwo nazwą Stoczni Gdańskiej zarówno na stronach organizatora jak i innych publikatorach, kolportując bilety wstępu.
Ponadto NSZZ Solidarność mimo, że popiera twórczość artystyczną i kulturalną nie popiera stanowczo występów satanistycznych godzących w uczucia religijne i wolność wyznania.
W programie waszej imprezy zapowiedziane są zespoły, które wcześniej naruszały polskie prawo między innymi Zespół Behemoth.
W związku z powyższym:
1. Wzywamy do natychmiastowego wstrzymania posługiwania się nazwą Stocznia Gdańsk, Stocznia Gdańska lub Gdańsk Stocznia, ponieważ szkodzi to aktualnemu wizerunkowi działalności Stoczni Gdańskiej Sp. z o.o.
2. Wzywamy do natychmiastowej korekty programu festiwalu, by nie było łamane polskie prawo i godziło w uczucia religijne innych obywateli.
Brak działań z Państwa strony spotka się z dochodzeniem roszczeń z tytułu poniesionej szkody oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
Z poważaniem
Przewodniczący Karol Guzikiewicz
Do wiadomości:
– Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
– Media Regionalne i Krajowe
– Zarząd Stocznia Gdańska Sp. z o.o.
 
Top