Kontakt

Realizator projektu: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” w Stoczni Gdańskiej

Biuro Projektu „Zawód przedsiębiorca”
Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
pokój 321 i 322

tel. 58 308 4424
e-mail: zawodprzedsiebiorca@gmail.com

MAPA DOJAZDU:


Wyświetl większą mapę

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Projekt „Zawód przedsiębiorca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

Copyright © 2012 Zawód przedsiębiorca
All Rights Reserved