Aktualności

Ostateczna lista rankingowa - przedłużone wsparcie pomostowe:

Ostateczna lista rankingowa - przedłużone wsparcie pomostowe

Wykaz uczestników projektu, którzy otrzymali przedłużone wsparcie pomostowe:

Wykaz uczestników projektu, którzy otrzymali przedłużone wsparcie pomostowe

UWAGA! Od 1 stycznia 2014 roku zmianie uległy numery telefonów. Poniżej aktualne:

tel. 58 308 4424

UWAGA! Od 1 stycznia 2014 roku zmienia się adres Biura Projektu na następujący:

Biuro Projektu
Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
pokój 321 i 322Lista rankingowa wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną

Lista osob zakwalifikowanych do udzialu w projekcie

Lista rezerwowa.docx

Wstępny plan rozpatrywania wniosków o dotację inwestycyjną.doc

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Projekt „Zawód przedsiębiorca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

Copyright © 2012 Zawód przedsiębiorca
All Rights Reserved