Zawód na miare | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Zawód na miare

Rekrutacja uczestników
w projekcie „Zawód na miarę współczesnego rynku pracy”

1. Nabór do projektu ma charakter otwarty. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona do wyczerpania wolnych miejsc w okresie od 25 października 2010 do 30 sierpnia 2012.

2. Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają kobiety, osoby w wieku 45+ oraz osoby niepełnosprawne. Są to beneficjenci preferowani.

3. W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają następujące warunki:
a. są zatrudnione;
b. mieszkają na terenie województwa pomorskiego;
c. jeżeli są niepełnosprawne to powinny złożyć świadectwo o niepełnosprawności.

4. Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca powyższe kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne, które są ściśle związane ze specyfiką oferowaną przez projekt. Kryteria merytoryczne zostaną zweryfikowane we współpracy kandydata z doradcą zawodowym podczas opracowywania Indywidualnego Planu Działania.

Strona Projektu

Top