Wodowanie promu Bergensfjord – 1.03.2013 | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej
Top