To święto polskiej rodziny”. Program Rodzina 500+ przyjęty. Zobacz GŁÓWNE ZAŁOŻENIA | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

To święto polskiej rodziny”. Program Rodzina 500+ przyjęty. Zobacz GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Sejm w przyjął projekt Rodzina 500+. „ Nie zakrzyczycie głosu polskich rodzin. Nie zakrzyczycie tysięcy głosów, które płynęły do nas w trakcie przygotowywania projektu” – mówiła w Sejmie do polityków opozycji premier Beata Szydło.

Premier Szydło podsumowała główne założenia programu Rodzina 500+.

– Polityka prorodzinna jest kwestią racji stanu każdego narodu. Dlaczego przygotowaliśmy ten program? To głos polskich rodziców, który słyszeliśmy w kampanii. Doceniam każde dobre rozwiązanie, które zostało wprowadzone [przez poprzedni rząd] – przyp. red.. Bo należy kontynuować dobre rozwiązania. Ale także naprawiać to, co zostało popsute przez poprzedników. Ja chcę dziś przede wszystkim podziękować tym, którzy przygotowali program Rodzina 500+ oraz rodzicom, obecnym także dziś na galerii sejmowej – mówiła premier Szydło.

Zwracając się do polityków opozycji Beata Szydło stwierdziła, że nie zakrzyczą oni tysięcy głosów, które płynęły do rządu w czasie przygotowywania projektu. Jednocześnie premier przypomniała, w jaki sposób ze swoich obietnic wyborczych wywiązywał się poprzedni rząd. Beata Szydło przypomniała deklarację Donalda Tuska, który zapewniał, że „wyrzuci z rządu każdego, kto podniesie podatki”, a Platforma i tak podniosła podatki.

– Nie chcemy żyć w marazmie takim, jak w ostatnich 8 latach […] Ja osobiście wam wybaczam, jest rok miłosierdzia. Możecie mnie nazywać kłamczuchą, oszustką, ale ja wiem doskonale, że to jest wyraz waszej bezradności i strachu – mówiła premier Szydło.

Jak informowaliśmy na łamach portalu niezalezna.pl oraz tygodnika „Gazeta Polska” program Rodzina 500 plus zakłada wsparcie dla rodzin w wysokości nieopodatkowanej kwoty 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego dziecka.

Zgodnie z rządowym programem, świadczenie w wysokości 500 zł otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę, rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko – na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto program Rodzina 500 plus zakłada, że świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców.Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych. Jeśli chodzi o rodziców rozwiedzionych, wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę. Rodzic otrzyma wsparcie na dzieci, które są pod jego opieką, nawet jeśli nie jest ich biologicznym rodzicem. Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

W przypadku programu Rodzina 500 plus istotne będzie terminowe wypełnienie wszystkich formalności. Aby uzyskać wsparcie w ramach programu, będzie trzeba składać wniosek o to świadczenie raz do roku. Wniosek będzie można złożyć przez internet lub osobiście w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą musiały dołączyć do wniosku oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego, a więc co roku trzeba będzie potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba będzie również podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Co niezwykle istotne, zgodnie z treścią rządowego programu, świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.

http://niezalezna.pl/76158-swieto-polskiej-rodziny-program-rodzina-500-przyjety-zobacz-glowne-zalozenia

Top