Tereny Stoczni Gdańsk mają nowego właściciela. | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Tereny Stoczni Gdańsk mają nowego właściciela.

Po przejęciu terenu Stoczni Gdańsk przez PSSE ma on zostać zmodernizowany i działalność mają tam rozpocząć firmy z branży morskiej. Udało się w Stoczni Gdynia czy uda się i w Gdańsku? Większość terenów należących do Stoczni Gdańsk ma już nowego właściciela. Jest nim Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, która kwotą ok. 100 mln zł, uregulowała zobowiązania wobec wierzycieli gdańskiej stoczni. Na terenach przejętych przez PSSE ma powstać nowoczesna infrastruktura, podobnie jak na terenach po Stoczni Gdynia. Nieoficjalnie mówi się też, że dużą częścią terenów SG zainteresowany jest Remontowa Holding.

Procedura zakupu terenów Stoczni Gdańsk była bardzo skomplikowana, bo musiała uwzględnić wierzycieli zakładu. Dlatego proces ten trwał ok. 10 miesięcy. W chwili obecnej proces zakupu został zakończony. Kwoty zakupu zostaną w całości przeznaczone na spłatę wierzycieli – mówi Teresa Kamińska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Do wierzycieli Stoczni Gdańsk wpłynie bezpośrednio od Strefy ok. 100 mln zł. Pieniądze są już na kontach powierniczych i mamy podpisane umowy ze wszystkimi wierzycielami zakładu. Wierzycielem jest także miasto Gdańsk, które w zamian za wierzytelności przejmie drogi na terenach stoczniowych. Po przejęciu terenu przez Strefę ma on zostać zmodernizowany i mają tam rozpocząć działalność firmy z branży morskiej. Strefa ma też w planach inwestycje dotyczące uzbrojenia części nabrzeży i pogłębienia kanału portowego.

Cała procedura przebiega zgodnie ze strategią przyjętą przez Komisję Europejską. Zgodnie z wytycznymi KE Stocznia Gdańsk miała możliwość sprzedaży terenów, które nie są jej potrzebne do wykonywania bieżącej działalności. – Warto podkreślić, że nie oznacza to w żadnym razie likwidacji Stoczni Gdańsk. Na przejętych przez nas terenach działać mają firmy, które będą mogły kooperować ze sobą, jaki i z gdańską stocznią – dodaje Kamińska. – Mamy już bardzo dużo wstępnych ofert dotyczących części działek.Przypomnijmy, że w styczniu 2015 roku Agencja Rozwoju Przemysłu (udziałowiec Stoczni Gdańsk) podpisała z Gdańsk Shipyard Group, GSG Towers oraz Stocznią Gdańsk ramową umowę inwestycyjną dotyczącą restrukturyzacji spółek wchodzących w skład grupy GSG. ARP przejęła połowę udziałów w GSG Towers. Umowa podpisana przez strony przewiduje objęcie oraz nabycie przez Agencję Rozwoju Przemysłu udziałów w kapitale zakładowym GSG Towers oraz restrukturyzację finansową spółek wchodzących w skład Gdańsk Shipyard Group.

W ramach restrukturyzacji działalności trzon produkcyjny stanowić ma spółka GSG Towers, która jest częścią Gdańsk Shipyard Group. Spółka GSG Towers powstała w 2009 roku i jest odpowiedzialna za produkcję oraz sprzedaż wież wiatrowych wyprodukowanych na terenie Stoczni Gdańsk. „Nowa” Stocznia Gdańsk ma produkować głównie konstrukcje statkowe, konstrukcje offshore i wieże wiatrowe. Ukraiński właściciel stoczni zobowiązał się także do realizacji planu inwestycyjnego o wartości 40 mln zł. W ramach programu mają zostać zwiększone możliwości produkcyjne wież wiatrowych. Zakupione mają też zostać nowe urządzenia do hali K1. W planach inwestycyjnych jest także budowa nowej płyty montażowej naprzeciwko hali K1 oraz zakup nowoczesnych urządzeń dźwigowych.  Zainteresowana terenami Stoczni Gdańsk od dłuższego czasu jest Remontowa Holding.

Remontowa jest już właścicielem spółki GSG Energia, która należała do niedawna do Stoczni Gdańsk SA. Została ona przejęta przez stocznię Remontowa Shipbuilding. GSG Energia była właścicielem części terenów stoczniowych zlokalizowanych na Wyspie Ostrów. Na tych terenach ma być prowadzona nowa działalność jaką planuje rozpocząć Remontowa. – W 2013 roku grupa kapitałowa Remontowa Holding SA zakupił spółkę GSG Energia, która była właścicielem części terenów na Wyspie Ostrów. Obecnie spółka nazywa się Remontowa Offshore Solutions Sp. z o.o. Trwają prace nad przyszłościowym zagospodarowaniem tego terenu – mówi Aldona Dybuk, rzecznik prasowy Remontowa Holding. Remontowa zainteresowana ma być także przejęciem kolejnych terenów na Wyspie Ostrów. Szczególnie Nabrzeżem Kaszubskim .

Autor Robert Kiewlicz

źródło: www.trójmiasto.pl

r.kiewlicz@trojmiasto.pl

Powiązane posty

Top