Nelly Kroess | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej
Top