Rekrutacja

Rekrutacja do projektu została zakończona.


Harmonogram wizyt studyjnych w Bawarii


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i przesyłanie zgłoszeń na poniższym formularzu:

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl

Copyright 2014 by "PWP - Współpraca zagraniczna elementem rozwoju pomorskich MSP"
Wykonanie InRoom Marketing