Pomorski przedsiębiorco – zaplanuj swój rozwój | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Pomorski przedsiębiorco – zaplanuj swój rozwój

Krótki opis projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Działanie 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku
Czas trwania projektu wrzesień 2016 – sierpień 2018
Budżet projektu 1,952 593,20 zł,
Dofinansowanie ze środków europejskich 1 645 645,54 zł

TŁO PROJEKTU

W województwie pomorskim ponad połowa MMSP nie posiada strategii rozwoju, także nieformalnej, a ich działalność oparta jest na reagowaniu na sygnały rynkowe ad hoc, w oparciu o doświadczenia czy intuicję kadry zarządzającej

 CEL GŁÓWNY PROJEKTU


Przygotowanie do wdrożenia i przyjęcie do realizacji Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa w 132 MMSP (38  mikro, 76 małych, 18 średnich) z województwa pomorskiego, poprzez:

–         przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych 132 MMSP

–         monitoring i doradztwo w zakresie wdrożenia planów rozwojowych dla 132 MMSP oraz identyfikacja minimalnych parametrów usług i identyfikacja potencjalnych dostawców usług

–         przeprowadzenie ewentualnych działań interwencyjnych zmierzających do zniwelowania zidentyfikowanych luk w dostępności usług rozwojowych dla przedsiębiorstwa

 GRUPA DOCELOWA: 132 MMSP i ich 188 pracowników (81 K, 107 M)

 

Więcej na stronie projektowej:
http://www.ppzaplanuj.pl/ 

Top