ORŁY WPROST: ORZEŁ LIDERA REGIONU DLA KRZYSZTOFA DOŚLI | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

ORŁY WPROST: ORZEŁ LIDERA REGIONU DLA KRZYSZTOFA DOŚLI

ORŁY WPROST: ORZEŁ LIDERA REGIONU DLA KRZYSZTOFA DOŚLI

Podczas gali w Gdyni rozdano Orły Wprost. Wyróżnienie przyznawane jest liderom regionów, biznesu, samorządowcom i organizacjom pozarządowym, które mają wkład w rozwój regionów, budują siłę lokalnych ojczyzn.
W Kategorii Lider Regionu nagrodzony Orłem Wprost został przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla.

Krzysztof Dośla jest członkiem NSZZ „S” od 1980 r. W 2002 r. wybrany został na przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego. Funkcje tę pełni do dzisiaj. Jest członkiem Komisji Krajowej NSZZ „S” od 2002 r. Nasz związkowy lider był również członkiem Zespołu ds. Dialogu Społecznego Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, pracując na rzecz krzewienia idei dialogu społecznego w woj. pomorskim.

– Tak naprawdę to powinna być nagroda zespołowa, bo w „Solidarności” liderów jest wielu. 44 lata temu w zakładach Stoczni Gdańskiej, w Porcie Gdynia i większości zakładów pracy Pomorza zebrała się grupa marzycieli, którzy marzyli o tym, by Polska stała się suwerenna. Dzisiaj przed Związkiem stoją nieco inne zadania, ale wciąż bardzo istotne, mające na uwadze ludzi pracy – powiedział Krzysztof Dośla, odbierając Orła.

Top