Zawód przedsiębiorca | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Zawód przedsiębiorca articles

Zawód przedsiębiorca

Zawód przedsiębiorca

Celem projektu Zawód przedsiębiorca jest promowanie postaw przedsiębiorczych i wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy wśród osób pozostających bez zatrudnienia, które uczą się lub zamieszkują na terenie województwa pomorskiego, w tym szczególnie wśród osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostaną przekazane uczestnikom, podczas szkoleń, warsztatów i indywidualnego doradztwa, wiadomości z zakresu

Top