PP Zaplanuj | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

PP Zaplanuj articles

Pomorski przedsiębiorco – zaplanuj swój rozwój

Krótki opis projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku Czas trwania projektu wrzesień 2016 – sierpień 2018 Budżet projektu 1,952 593,20 zł, Dofinansowanie ze środków europejskich 1 645 645,54 zł TŁO PROJEKTU

Pomorski Przedsiębiorco zaplanuj swój rozwój

Krótki opis projektu TŁO PROJEKTU W województwie pomorskim ponad połowa MMSP nie posiada strategii rozwoju, także nieformalnej, a ich działalność oparta jest na reagowaniu na sygnały rynkowe ad hoc, w oparciu o doświadczenia czy intuicję kadry zarządzającej   CEL GŁÓWNY PROJEKTU   Przygotowanie do wdrożenia i przyjęcie do realizacji Planu Rozwoju Przedsiębiorstwa w 132 MMSP (38  mikro,

Top