Projekty | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej - Part 2

Projekty articles

Zawód na miare

Zawód na miare

Rekrutacja uczestników w projekcie „Zawód na miarę współczesnego rynku pracy” 1. Nabór do projektu ma charakter otwarty. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona do wyczerpania wolnych miejsc w okresie od 25 października 2010 do 30 sierpnia 2012. 2. Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają kobiety, osoby w wieku 45+ oraz osoby niepełnosprawne. Są to beneficjenci preferowani.

Top