Projekty | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej - Part 2

Projekty articles

Droga do Doskonałości

Droga do Doskonałości

Rozwiązanie wypracowane w projekcie odpowiada na problem niskiego poziomu wiedzy i umiejętności pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, jak również niewystarczającego dostępu do nowoczesnych programów komputerowych wspomagających pracę małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród głównych przyczyn takiego stanu rzeczy można wskazać opóźnienie technologiczne wynikające z wysokich kosztów nabycia nowoczesnego oprogramowania, jak również braku systemowego podejścia do wspomagania

Dać nadzieje i ją spełnić

Kryteria strategiczne: Kryterium 1: Grupę docelową projekcie stanowią w co najmniej 50% osoby, które ukończyły 45 rok życia oraz w ramach projektu przewidziane jest objęcie wszystkich uczestników należących do tej kategorii wiekowej indywidualnym wsparciem w postaci coachingu lub szkoleń „1 na 1” / 300 osób Kryterium 2: Projekt zapewnia wykorzystanie modelowych rezultatów szkoleniowych i/lub produktów

Zawód na miare

Rekrutacja uczestników w projekcie „Zawód na miarę współczesnego rynku pracy” 1. Nabór do projektu ma charakter otwarty. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona do wyczerpania wolnych miejsc w okresie od 25 października 2010 do 30 sierpnia 2012. 2. Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają kobiety, osoby w wieku 45+ oraz osoby niepełnosprawne. Są to beneficjenci preferowani.

Top