Otwarci na zmiany | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

Otwarci na zmiany articles

Otwarci na zmiany

Otwarci na zmiany

Celem projektu jest zwiększenie potencjału do bycia zatrudnionym poprzez dopasowanie do wymagań pracodawców, dzięki szerokiemu zakresowi wsparcia dla 60 kobiet i mężczyzn pozostających bez zatrudnienia (którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) lub przewidzianych do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy). Cele

Top