ARP: W styczniu zakończymy analizę biznesplanu Stoczni Gdańsk | NSZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej

ARP: W styczniu zakończymy analizę biznesplanu Stoczni Gdańsk

ARP: W styczniu zakończymy analizę biznesplanu Stoczni Gdańsk

Do końca stycznia powinna zostać zakończona analiza „Biznesplanu Stoczni Gdańsk 2013/2023” – zapowiada prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciech Dąbrowski. Wiceminister skarbu Rafał Baniak powiedział PAP, że resort oczekuje od ARP rzetelnej oceny dokumentu.

Spółka Gdańsk Shipyard Group, większościowy właściciel Stoczni Gdańsk (75 proc. akcji stoczni) przekazał ARP (25 proc. akcji) biznesplan na początku grudnia ub.r. Agencja zapowiedziała analizę dokumentu i zwróciła się w tym celu do firmy doradczej Nexus.

Minister Dąbrowski poinformował w czwartek PAP, że jedna z kancelarii prawnych pracuje także nad Testem Prywatnego Wierzyciela, który ma zweryfikować, czy prywatna firma podjęłaby współpracę na warunkach zaproponowanych w biznesplanie. Wymóg przeprowadzenia takiego testu stawia Unia Europejska.

– Ponieważ biznesplan od większościowego udziałowca Stoczni dostaliśmy dopiero w grudniu, finalizacja jego oceny będzie możliwa z końcem stycznia. Ze względu na wagę sprawy zdecydowaliśmy o niepodejmowaniu czynności egzekucyjnych do tego czasu – powiedział Dąbrowski. Dodał, że każde nierynkowe działanie w sprawie Stoczni Gdańsk mogłoby zostać przez Komisję Europejską potraktowane jako niedozwolona pomoc publiczna.

Stocznia Gdańsk jest w trudnej sytuacji finansowej, a pracownicy od kilku miesięcy otrzymują pensje w ratach. W październiku główny akcjonariusz Siergiej Taruta poinformował, że stoczni potrzebne jest 180 mln zł, by odzyskała ona rentowność i że ok. 80 mln zł może pokryć ukraiński udziałowiec.

Top